Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma tisdagen 23 maj kl 19:00 i styrelserummet i källaren.

Förslag på dagordning:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
12) Beslut om arvoden
13) Eventuella motioner
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisor och suppleant
16) Val av valberedning
17) Övriga ärenden

Årsredovisningen finns utlagd på föreningens webbsida.

Kontakta valberedaren Desiree om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Information till boende i brf Moltas

Årsstämma

Tisdag 23 maj är det dags för årsstämma. Kallelse och exakt tid och plats kommer senare.

Motioner ska vara inlämnade skriftligen till styrelsen senast söndag 7 maj. På mötet kommer det också finnas en punkt för frågestund med styrelsen.

Kontakta valberedaren Desirée Koslin i lgh B1301 om du är intresserad av att sitta med i styrelsen.

Stamspolning

Eftersom många lägenheter har problem med sina avlopp har styrelsen beslutat om en gemensam spolning av stammarna i kök och badrum.

Hantverkarna kommer besöka huset vid två tillfällen och det är frivilligt att släppa in dem. Mer information kommer senare.

Objuden gäst hos grannarna

Våra grannar i brf Brandsoldaten och Brandbilen har fått en objuden nattgäst som har sovit över och gjort inbrottsförsök. Vi vill uppmana er att inte släppa in främmande personer i huset och se till att ytterdörrarna stängs igen helt efter er.

Vattenskadan på taket

Efter många diskussioner med Peab har styrelsen till slut accepterat att stå för lejonparten av kostnaden efter vattenskadan.

Försenade avier

Avierna för juni, juli och augusti har blivit försenade och har delats ut i brevlådorna först ikväll.

Eftersom sista betalningsdagen för juni är nu på torsdag har jag bett Mediator att skjuta fram tidsgränsen.

De som betalar med autogiro får inte längre någon utskriven faktura. Om du vill ha det: skaffa e-faktura istället.

Kallelse till årsstämma för brf Moltas

Alla medlemmar kallas härmed till föreningsstämma tisdagen 7 juni kl 18:30 på Hotel Linné (Skolgatan 45).

Förslag på dagordning:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2) Val av ordförande på stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Fastställande av dagordningen
5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelsen
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
12) Beslut om arvoden
13) Val av styrelseledamöter och suppleanter
14) Val av revisor och suppleant
15) Ev. val av valberedning
16) Övriga ärenden

Kontakta valberedarna Desiree Koslin och Karin Sundberg om du är intresserad av styrelseuppdrag.

Välkomna!

PS: Det bjuds på fika!

Överfullt i soprummet

Hej alla i huset,

Som ni kanske har märkt är det mycket sopor i soprummet just nu. Det beror på att SamTek som hämtar papper, plast, kartong, metall och glas har gått i konkurs.

Vi har tecknat avtal med ett annat företag som kommer börja hämta senast måndag. Försök undvik att tömma ännu fler saker i de redan överfulla kärlen.

Brännbart och kompost hanteras av kommunens entreprenör och påverkas inte av konkursen.

Avloppsproblem och obehöriga i trapphuset

Avloppsproblem

Flera har problem med stopp i avloppet i kök och badrum. UBC har fått komma hit och rensa rören. Eftersom vi har fått upprepade rapporter om det här kommer vi anlita en firma som ska undersöka rörens status. Hör av er till styrelsen om ni har avloppsproblem.

Obehöriga i trapphuset

Vid ett flertal tillfällen har okända personer vistats i huset. En cykel från stället på A-sidan har även blivit stulen. Vi vill påminna om att inte släppa in personer som inte har något ärende i huset! Och att se till att ingen går in bakom er när ni öppnar dörren.