Höstinformation till boende i brf Moltas

Förändringar för TV, bredband och telefoni

Brf Moltas har tecknat ett nytt avtal för leverans av TV och bredband. Bredband kommer att levereras av Halebop och TV även fortsättningsvis av Telia. Det nya avtalet kommer att innebära lägre kostnad för föreningen, snabbare bredband och uppdatering av gammal hårdvara.
Vad innebär det nya avtalet?
Bredband
• Bredbandet kommer att bli markant snabbare: från 10 mbit/s till 1000 mbit/s. Detta betyder att du som idag betalar extra för snabbare bredband sparar en slant varje månad.
TV
• Om du idag har utökad TV från Telia (utanför det kollektiva avtalet) kommer detta att fungera även efter bytet.
• Du kommer att erhålla en ny TV-box. TV kommer även fortsättningsvis att fungera med den befintliga TV-boxen, men då befintlig TV-box är ca 10 år gammal är det dags att byta ut den för att undvika framtida störningar, samt att den nya TV-boxen har modernare funktioner. Föreningen kommer att tillhandahålla alla hushåll med en ny TV-box inför bytet och den gamla TV-boxen återvinner du som elektronik på närmaste återvinningscentral (ej i föreningens soprum). Den nya TV-boxen behöver, precis som befintlig, nätverksanslutning, HDMI-anslutning samt el-anslutning.
• Kanalutbudet kommer inte att förändras markant från befintligt utbud. Det nya utbudet blir enligt följande:

Mailfunktionen (och eventuella andra mervärdestjänster)
• Alla tjänster kopplade till det befintliga avtalet kommer att avslutas. Detta innebär att om du har exempelvis din mailadress kopplat till det befintliga avtalet med Telia, så kommer den inte att fungera när det nya avtalet börjar gälla. Det finns tyvärr inget sätt att kunna behålla sin mailadress, då Telia inte längre erbjuder mailtjänster kopplat till sina övriga tjänster. Notera att alla som har en mailadress från Telia idag, behöver skaffa en ny mailadress (exempelvis via Gmail, Hotmail eller outlook) och anmäla bytet till relevanta företag. Denna process bör påbörjas så snart som möjligt.
Telefoni
• Bredbandstelefoni kommer inte att ingå i avtalet, utan det skaffar man själv. Om man önskar ha kvar sin bredbandstelefoni så behöver man koppla om från det kollektiva avtalet till ett eget, exempelvis med Telia. Kostnaden för ett privat abonnemang för bredbandstelefoni hos Telia ligger på ca 149 kr/månad. Omkopplingen gör man enklast genom att ringa till Telia på 020-202070.
Vad ska jag tänka på praktiskt?
• Brf Moltas kommer även fortsättningsvis att stå för kostnaden för TV och bredband, notera dock att det nya avtalet medför en kostnad för er som önskar behålla eller införskaffa bredbandstelefoni. Bredbandstelefoni och mailfunktionen hos Telia försvinner.
• Den bredbandswitch och switch för TV ni har idag, behåller ni (ni behöver alltså inte koppla om eller byta någonting i ”skåpet” i lägenheten). Den enda hårdvara som kommer att bytas ut är TV-boxen, samt den kollektiva switchen i källaren.
• Bytet kommer inte medföra några stora störningar. Möjligen kommer ni att kopplas bort under en mycket kort stund då teknikerna byter över din lägenhet från den gamla kollektiva switchen till den nya. Om bredband och TV inte automatiskt fungerar igen, brukar det räcka med att man startar om enheterna för att det ska fungera som vanligt.
• Ingen installation behöver utföras praktiskt i din lägenhet.
När sker ändringen?
Datum för bytet kommer att meddelas så snart styrelsen erhåller ett datum för bytet.

Som ni kan läsa ovan är det bara att sitta lugnt i båten och vänta på att ni snart ska kunna surfa med en betydligt högre hastighet, vilket kommer underlätta all digitalisering i hemmet. 

Gårdens grindar

Grindarna på gården är slitna och kommer att ses över under hösten. Det kommer inte ske någon förändring i storlek, funktion eller utseende, dock kommer de grindar som behöver det, stabiliseras upp och lagas.
Grinden mot Skolgatan kommer att vändas, för att underlätta ”den automatiska” stängningen. Grinden kommer iom vändningen att öppnas inåt och därmed blir nerförsbacken en fördel för stängningen av grinden.

Har du frågor kopplat till informationen är du välkommen att kontakta styrelsen på: Styrelsen@brfmoltas.se
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen brf Moltas