Medlemsinformation

Hej alla boende! Vi har några saker att informera om:

Avgiftshöjning nästa år

Avgiften höjs med 3% från och med januari. Enligt underhållsplanen bör vi avsätta 261 000 kr/år och det gör att vi i dagsläget har ett negativt resultat efter avsättning till reparationsfonden. Föreningen kommer behöva höja ytterligare kommande år för att få ett positivt resultat. Dessutom tillkommer hel fastighetsavgift 2021 och förmodade räntehöjningar i framtiden.

Ny vattenavgift

Från april nästa år förändrar Uppsala Vatten sin taxa. En fast avgift avgift införs på 120 kr per månad och lägenhet. Samtidigt sänks kostnaden för kallvatten till 20 kr/kbm och för varmvatten till 60 kr/kbm. Föreningen kommer justera debiteringen enligt detta.

God jul önskar styrelsen!