Information från styrelsen i huset

Hej alla boende! Vi har några saker att informera om:

Höjning av avgiften

På grund av inflation och ökade räntekostnader är vi tvungna att höja årsavgiften. För att få budgeten att gå i balans med avsättningar till den yttre reparationsfonden skulle vi behöva höja med 28%. Istället väljer styrelsen att höja årsavgiften med 10% vid årsskiftet och flaggar för ytterligare höjningar kommande år.

Kostnaderna för vatten och energi har också gått upp. Därför höjer vi i januari grundavgiften för vatten till 162 kr per lägenhet och månad. Förbrukningsavgiften sätts till 26 kr/kbm för kallvatten och 97 kr/kbm för varmvatten.

Brandskydd i allmänna utrymmen

Styrelsen har gått brandskyddsrond i huset och har upptäckt lösa föremål i källaren. Vi vill påminna om att förvaring bara är tillåtet är i sitt uppmärkta förråd. I trapphusen får man inte ställa saker som kan försvåra utrymning, som barnvagnar och soppåsar.

Brandskydd i lägenheterna

Det finns saker att göra i våra lägenheter för att förhindra bränder:
• Kontrollera att din brandvarnare fungerar.
• Ha uppsikt över tända ljus och kom ihåg att släcka dem när du lämnar rummet.
• Rengöra köksfläkt och filter regelbundet.
• Införskaffa brandsläckare och brandfilt.

Undvik stopp i avloppet
Med anledning av den nyligen genomförda stamspolningen vill vi understryka att det är viktigt att man bara spolar ner avföring och toalettpapper i toaletten – inget annat! Fett och oljerester i köket får inte spolas ner. Det ska torkas upp och/eller hällas i lämplig behållare och slängas som brännbart.