Uppdaterade trivselregler

Styrelsen har beslutat om nya trivselregler. Förutom några omdisponeringar och borttagning av punkter som ändå finns i stadgarna har tre saker lagts till: förbud mot rastning av hundar, att leksaker på gården ska plockas bort och att grindarna skall hållas stängda.

Ni hittar reglerna under Dokument och de finns även uppsatta på anslagstavlorna vid ytterdörrarna mot Kungsgatan.