Bra att veta

  • Andrahandsuthyrning. Styrelsen ska godkänna uthyrningen.
  • Grillen på gården alla boende använda. Grillning på balkongen får endast ske med elgrill.
  • Markis. Det får man installera så länge det passar in med de andra markiserna i huset. Kontakta styrelsen om vilken modell som får användas.
  • Lägenhetspärm. Varje lägenhet ska ha en pärm om drift och skötsel. Den finns även nedladdningsbar under Dokument.
  • Pantsättningar. Registret sköts av vår ekonomiska förvaltare Mediator (http://www.mediator.se/)
  • Renovering. Eftersom huset är q-märkt finns det begränsningar för vad man får göra. Kontakta gärna styrelsen innan du sätter igång, speciellt om det är något större arbete.
  • Sopsortering. Vi har kärl för brännbart, kompost, tidningar, kartong, glas, plast, metall, batterier och glödlampor. Annat avfall får man själv ta hand om.
  • Tvättstuga. Bokas på brfmoltas.tvattstuga.compwell.se. Kontakta styrelsen för inloggningsuppgifter. El, kall- och varmvatten debiteras bostadsrättsinnehavaren.