Information från styrelsen

Höjning av avgiften

Avgiften höjs med 2% från och med oktober eftersom föreningen behöver avsätta mer till framtida underhåll. Ekonomin i övrigt ser bra ut tack vare låga räntor på lånen.

Stamspolning

Spolning är bokad till vecka 39. Mer information kommer senare.

Cykelrensning

Eftersom cykelställen ofta är fulla utanför Kungsgatan kommer en rensning att genomföras. Vi sätter lappar på alla cyklar och de som har kvar lapparna efter en fastställd tid kommer flyttas ner till källaren. Om ingen ägare hör av sig efter 6 månader får polisen cykeln.