Information från styrelsen i huset

Hej alla boende! Vi har några saker att informera om:

Höjning av avgiften

Avgiften höjs med 2% från och med januari eftersom föreningen behöver avsätta mer till framtida underhåll. Ekonomin ser bra ut tack vare låga räntor på lånen.

Vi räknar också med att kostnaderna för el och vatten kommer att öka så en justering av debiteringen för detta sker förmodligen under nästa år.

Ny ordförande

Åsa Zade ska flytta från huset och Henrik Witt-Strömer blir vår nya ordförande från 1 januari 2022. Han har varit ordförande i föreningen tidigare.

Fönsterrenovering

Styrelsen har beslutat att anlita Andrés Måleri som ska måla om fönsterkarmar och träfasaden på huset. Hantverkarna behöver gå in i lägenheterna för att komma åt balkongerna. Styrelsen återkommer nästa år med mer information.

Solceller

Vi har tagit in offerter och valt ut en lämplig leverantör som ska installera solpaneler på taket. I nuläget inväntar vi bygglov från kommunen eftersom fastigheten är q-märkt.

Förvaring utanför förråden

Vi vill påminna om att det bara är i sitt utmärkta förråd förvaring är tillåtet. I källaren har någon ställt möbler och prylar utanför cykelrummet. Ägaren ska omedelbart komma och hämta dem!

Så här i juletider vill vi också påminna om brandsäkerhet:
• Kontrollera att din brandvarnare fungerar! Styrelsen kan hjälpa till om du behöver hjälp med det.
• Ha uppsikt över tända ljus och kom ihåg att släcka dem när du lämnar rummet.
• Ställ inte saker i allmänna utrymmen som kan brinna eller försvåra utrymning, såsom barnvagnar och soppåsar!
• Rengör köksfläkt och filter regelbundet för att undvika brand.

GOD JUL ÖNSKAR STYRELSEN!