Höjning av avgiften

Hej alla i brf Moltas,

På grund av ökade kostnader har styrelsen beslutet om att höja avgiften med 5% vid årsskiftet. Förutom räntekostnader har utgifterna för fjärrvärme, vatten, fastighetsskötsel och andra tjänster också ökat som följd av inflationen.

Höjningen täcker inte allt budgeterat underskott pga de ökade kostnaderna, så vi räknar med att tvingas till ytterligare höjningar de kommande åren för att komma ikapp.