Kallelse till årsstämma för brf Moltas

På styrelsemötet 27 april beslöt styrelsen i Brf Moltas att röstning vid årsstämma 2021 ska ske genom poströstning. Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen på grund av rådande Coronapandemi.

Stämman hålls enbart medelst poströstning. Här finns därför underlag för poströstning, med dagordning enligt stadgarna samt styrelsens förlag till beslut.

Alla medlemmar får en papperskopia på årsredovisningen. Den finns också att läsa under Dokument på brfmoltas.se.

Medlemmarna har rätt att skriftligen komma in med frågor till styrelsen senast tio dagar före stämman. Styrelsen ska skriftligen svara på frågorna senast fem dagar före stämman och svaren kommer finnas tillgängliga hos föreningen och publiceras på föreningens webbplats.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses delta vid föreningsstämman.

Om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär bordläggning av en punkt, kommer ärendet skjutas upp till en fortsatt stämma som inte ska vara en poströstningsstämma.

Poströst lämnas eller skickas till:

Brf Moltas
Kungsgatan 7B BV
753 16 Uppsala
(den vita brevlådan bredvid hissen) eller e-postas som scannat dokument till styrelsen@brfmoltas.se.

Vårbrev

Hej alla boende i Brf Moltas!
Våren börjar krypa sig på och det är dags att uppdatera er om vad som sker i huset.

Uppsala Vatten har gått ut med information att vattenavgiften höjs med 6 procent från och med 1 april 2021. Ni boende kommer inte behövs göra något aktivt utan den nya taxan kommer att debiteras som tidigare varje kvartal.

I och med att hissen strulat på A-sidan har föreningen tecknat ett nytt serviceavtal med Kone som har hand om våra hissar. Förhoppningen med avtalet är att de ska kunna förhindra att hissen fastnar som tidigare genom att ha en bättre övervakning av hissen.

Vi planerar att under våren göra en cykelrensning på våra cykelparkeringar för att se om det går att skapa mer plats för boendes cyklar. Lappar kommer att sättas ut på alla cyklar som står på våra parkeringar inom ett par veckor. Vet du med dig att du har en cykel parkerad är det bra att hålla utkik efter lappar under den kommande perioden. Cyklar som har kvar lappar efter två veckor kommer lagerhållas nere i källaren i tre månader och Uppsala Returcyklar hjälper oss med rensningen.

Under våren har vi tagit in offerter för solceller till föreningen och kommer se över om det kan vara ett alternativ inför framtiden.

Vi har fått in frågor angående att fönsterkarmarna på huset börjar bli slitna. För infon planerar vi att de åtgärdas under våren 2022.

Styrelsen påminner alla boende i huset att visa hänsyn till grannar då vi fått mail om musik och hög ljudnivå sent om kvällar och nätter.

Grillsäsongen närmar sig och på innergården står just nu privata grillar runt grill-/uteplatsen. Vet du med dig att du har en grill som står ute på gården önskar vi att den plockas in då det inte ska stå privata grillar på innergården.

Det har kommit till vår kännedom att Telia har skickat ut felaktiga fakturor avseende Tvillingabonnemang för TV-boxar till hushåll i föreningen. Har du fått en sådan faktura och inte har dubbla TV-boxar i ditt hushåll rekommenderar vi att ni kontaktar Telia på 90 200 och ber dem dra tillbaka fakturan.

Slutligen vill vi informera att årsmötet är planerat till tisdag 25 maj, en formell kallelse kommer inom kort med mer information om tid och plats.

Vi önskar er en solig och trevlig vår,
Styrelsen Brf Moltas