Avloppsproblem och obehöriga i trapphuset

Avloppsproblem

Flera har problem med stopp i avloppet i kök och badrum. UBC har fått komma hit och rensa rören. Eftersom vi har fått upprepade rapporter om det här kommer vi anlita en firma som ska undersöka rörens status. Hör av er till styrelsen om ni har avloppsproblem.

Obehöriga i trapphuset

Vid ett flertal tillfällen har okända personer vistats i huset. En cykel från stället på A-sidan har även blivit stulen. Vi vill påminna om att inte släppa in personer som inte har något ärende i huset! Och att se till att ingen går in bakom er när ni öppnar dörren.