Lista över fel i huset

Styrelsen har sammanfattat en lista över fel i huset som är anmälda till Peab:

  • Kodlås samt automatisk dörröppnare på 7B fungerar inte stabilt.
  • Vissa delar av trappräckena är har inte standardmått och måste därför åtgärdas. Vid en eventuell olycka skulle annars ansvarsfrågan blir oklar.
  • Det är fortsatt besvärande doft från ventilationen. Det kommer alltmer sporadiskt och framförallt vid middagstid. Men problemet kvarstår.
  • Kallras från balkongdörrarna kvarstår trots nya lister och stift. Det ska inte vara ett kallras som gör att temperaturen går ner till 1 grad en meter innanför dörren.
  • Att det saknas golvbrunn i soprummet är en sanitär olägenhet. Vi är medvetna att det inte föreligger något krav på en sådan enligt byggnormen, men sunt förnuft och empiri talar ett annat språk. Vi ber därför Peab ompröva sitt beslut i frågan.
  • Lutningen på avloppsrör och stamledningar kan vara för liten enligt Bravida. Även rördimensionen har fått anmärkning. Undersökning kommer att initieras och vi återkommer med resultat. Peab bör dock vara medvetna om detta och ta höjd för eventuell åtgärd.
  • Radiatorerna fungerar inte i samtliga rum i huset. Det kan vara en enkel åtgärd som krävs och i sådana fall ber vi Peab sätta ihop en skötselanvisning för lägenhetsinnehavarna.
  • Vi önskar att grinden till innergården kommer på plats (enligt ritning). Att detta dröjt beror på en obeslutsamhet från de tre föreningarna.
  • Gavelfönster har fått sättningar och hänger snett, vilket medför fuktskador. Detta bör korrigeras under våren.
  • Sprickbildningar i handfat har uppstått utan lägenhetsinnehavarens förskyllan. Vi anser att även detta är ett garantiärende eftersom det är tydligt att det är spänningar i godset som uppstått vid hantering eller transport.